มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวนกลุ่มนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา โครงการ GE “ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567