การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญร่วมประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อสร้างสรรค์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เงินรางวัลรวม 70,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Loading