รับสมัครงาน : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

นักสัตวบาล พร้อมมั๊ย !!!
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับสมัครนักสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 6 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ
– ไม่จำเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
– วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล / การพยาบาลสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์/เทคนิคการสัตวแพทย์/สัตววิทยา
– ปฏิบัติงานที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มีบ้านพักให้)

สวัสดิการ
– ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
– ค่าเล่าเรียนบุตร
– อื่นๆ เช่น ช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กรอกใบสมัครได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th/