01603315-60 ธนาคารเลือดและพยาธิวิทยาคลินิกทางการพยาบาลสัตว์