กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ เปิดรับสมัคร

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
เปิดรับสมัคร
นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์แล้ว ในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 5 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์และสมัครด้วยตนเอง ตามช่องทางต่างๆ
สำนักงานใหญ่
1. จดหมายสมัครงาน
2.E-mail
3. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ :
www.laemthong.com/career.php

Loading