ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานภายในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 ม.ค. 2567