การวิจัยศึกษาส่วนประกอบของโปรตีนในน้ำตาสุนัข

หัวหน้าโครงการวิจัย : อ.สพ.ญ.ดร.เมทิตา สัสดี

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รักศักดิ์  รักษาเคน
นางสาวสุดพชร  ฤทธิ์ชู

รายละเอียดงานวิจัย

ปัจจุบันโรคตาแห้งในสุนัข (Dry eye) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ในประเทศไทย และค่อนข้างมีความสำคัญในทางคลินิกเนื่องจาก เป็นสาเหตุทำให้การมองเห็นในสุนัขลดลง หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและจัดการอย่างถูกวิธีจะทำให้กลายเป็นโรคเรื้อรัง ส่งผลเสียต่อตัวสุนัขและเจ้าของอย่างมาก การวิเคราะห์โปรตีนในน้ำตาสุนัขปกติและสุนัขที่เป็นโรคตาแห้งและอธิบายลักษณะการตอบสนองของโปรตีนในน้ำตาสุนัขป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยากระตุ้นน้ำตาชนิด cyclosporine ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สกสว. การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์โปรตีนในน้ำตาสุนัขด้วยเทคนิคขั้นสูงเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนเมื่อสุนัขป่วยด้วยโรคตาแห้ง ผลของการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาความรู้ด้านสรีรวิทยาของน้ำตาและการเกิดพยาธิสภาพในสัตว์ที่เป็นโรคแห้ง ทั้งยังนำไปสู่ความรู้ใหม่ในการรักษาโรคตาในสุนัข
ผลงานตีพิมพ์ http://www.veterinaryworld.org/Vol.14/June-2021/38.pdf
รับชมคลิปรายละเอียดการวิจัย https://researchcafe.org/dog-tear/