ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน” ของคณาจารย์ และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563