ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นประธานร่วมจัดงานและบรรยายพิเศษ ในงาน Workshop Vector Transmitssion and Parasitic diseases in humans and animals in SEA ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563