คุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และอ.ดร.ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบ 77 ปี วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563