ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองอธิการบดี ขอให้บริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป