ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย