หน้าแรก

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

VETTECH

KASETSART

สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญงานพยาบาล และชำนาญการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์

Highlights

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ

คณะสังคมศาสตร์ มก. ร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

คณะประมง มก. ร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณ

สำนักงานวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และร่วมอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี

สถาบันชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์และการพยาบาลสัตว์

เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลดีเยี่ยม

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลดีเยี่ยม

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อไปศึกษาต่อระยะยาว 1 ภาคการศึกษา ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students(AIMS) หากมีนิสิตสนใจสามารถติดต่อ อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อไปศึกษาต่อระยะยาว 1 ภาคการศึกษา ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students(AIMS) หากมีนิสิตสนใจสามารถติดต่อ อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 28 ปี 16 ธันวาคม 2564

ร่วมอวยพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 28 ปี 16 ธันวาคม 2564

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 “เกษตรศาสตร์วิถีถัดไป พลิกวิกฤติสู่ความยั่งยืน” วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

นวัตกรรมต้นแบบ

ตัวอย่างไอคอนเพื่อนำเสนอจุดเด่นองค์กร

ต่อยอดจากงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ได้รับการรับรองจากสถาบัน

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

สำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

vettech@ku.ac.th
02-579-8573-5
Message us
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann