หน้าแรก

สถาบันชั้นนำด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ เป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลและสถิติ

ข้อมูล ปี พ.ศ. 2564

6

หลักสูตร

987

นิสิตปัจจุบัน

62

บุคลากร

Highlights

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุชนิทธิ์ งามกาละ

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาธิชีววิทยา ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Slider

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

Loading...

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

Loading...

ข่าวรับสมัครงาน

Loading...

ภาพข่าวกิจกรรม

วิดีทัศน์แนะนำ