ปี 2556 - ภาพและวีดิทัศน์กิจกรรมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
A A A

ปี 2556

 • วิดีทัศน์ 20 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วิดีทัศน์ 20 ปี คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 "20 ปี เทคนิคการสัตวแพทย์ก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพสัตว์"
 • วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี

  เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนาอาคารสถานที่ การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ตลอดจนการรักษาความสะอาด รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับหน่วยงาน
 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคบ่าย

  โครงการปัจฉิมนิเทศ จุดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเช้า

  โครงการปัจฉิมนิเทศ จุดขึ้นเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้สามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557