ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02959620170706155213-2.pdf”]

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02959620170706155213-3.pdf”]

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02959620170706155213-4.pdf”]