ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02959720170706155249-2.pdf”]

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02959720170706155249-3.pdf”]

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[pdf-embedder url=”http://www.vettech.ku.ac.th/vteduserve/wp-content/uploads/2017/07/doc02961120170707080233-vt-4.pdf”]