วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 จากระบบแอดมิชชั่นกลาง ดูภาพเพิ่มเติม