ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | สำหรับเจ้าหน้าที่ | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวงานวิจัย/บริการวิชาการ [2] 
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'Advance Technology Know-how (Patent) Documents Searching' ด้านนาโนเทคโนโลยี [3 หน้า]
 [06 ม.ค. 2558] ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา The right leads for a GREAT future [6 หน้า]