สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์